اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

بازیگران حق دارند برای حضور در برنامه ها دستمزد بگیرند

درخواست حذف اطلاعات

منصور ضابطیان به اهمیت ساختار برنامه ها در تلویزیون اشاره و بیان کرد اگر برنامه تلویزیونی ساختار درستی داشته باشد می تواند با هر فردی تنور خود را گرم نگه دارد و ستاره تولید کند