اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

مهاجران خزر، خانه ای برای زادآوری ندارند

درخواست حذف اطلاعات

عضو هیئت علمی گروه شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری گفت با وجود سازه های مختلف در مسیر رودخانه ها مهاجران خزر خانه ای برای زادآوری ندارند