اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

دانشگاه ها با بومی کردن دانش به شعار سال پاسخ می دهند

درخواست حذف اطلاعات

سرپرست دانشگاه خوارزمی گفت دانشگاه ها برای نقش آفرینی در تحقق شعار سال می توانند دانش ها را بومی کنند