اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

روشنایی کشور در گرو تامین آب

درخواست حذف اطلاعات

امسال علاوه بر بحران آب با بحران برق نیز روبرو هستیم از یک سو نصب حدود مگاوات نیروگاه در کشور مطرح است و از طرفی مگاوات تولید برق آبی به دلیل نبود آب در سدها کم می شود و رشد حدود تا درصد برق آبی امسال صفر است که این کاهش احتمال خاموشی پراکنده در برخی نقاط را ایجاد خواهد کرد