اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

خواب های پریشان برای پسته ایرانی!

درخواست حذف اطلاعات

در طی ماه های گذشته تاجران افغان با برنامه ریزی خرید پسته ایرانی و دپوسازی آن برای عرضه در جام جهانی روسیه را در دستور کار قرار داده اند