اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

500000 مهندس از بیکاری رنج می برند

درخواست حذف اطلاعات

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این که حدود هزار مهندس عضو سازمان های نظام مهندسی ساختمان از بیکاری رنج می برند گفت کارمندان دولت به خدمات مهندسی به عنوان کار دوم نگاه می کنند